Vinterljus i vårt lusthus
  • Blå skymningstimmen
  • Sommarhuset i vinterskrud
  • Januariskymning
  • Snöträdgård
  • Fruktlund i blå skymningsstund
  • Tydliga gångstigar
  • Insnöade trädgårdstomtar?
  • Endast tomten är ute i snön
  • Vackra iskristaller
  • Märkliga luftbubblor inbakade i isen